TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH

BCH ĐOÀN HUYỆN TIÊN YÊN

***

Số   22    - TB/ĐTN- TY

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
  Tiên Yên, ngày 14 tháng 5 năm 2015
 

 

THÔNG BÁO SỐ 3

“V/v tổ chức Liên hoan các nhóm TCM chào mừng thành công

đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV ”

 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

          Thực hiện kế hoạch số 07KH/ĐTN-TY ngày 10/02/2015 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn về việc tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện Đoàn thông báo về việc tổ chức hội thi cụ thể như sau:

          1. Thời gian, địa điểm:

          - Thời gian: 19h30’ ngày 31/5/2015 (Chủ nhật)

          - Đại điểm: Sân khấu tiền sảnh Nhà thiếu nhi huyện Tiên Yên.

          2. Thông báo thứ tự các tiết mục tham gia Liên hoan các nhóm TCM cụ thể như sau:

         

TT

Tên bài hát

Đơn vị

1.

Tốp ca: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh

Trường tiểu học Thị Trấn

2.

Đơn ca: Nổi lửa lên em                                     

Đoàn TN Yên Than

3

Song ca: Trên công trường rộn tiếng ca

Đoàn TN Hải Lạng

4

Đơn ca: Bác Hồ một tình yêu bao la

Đoàn TN Thị Trấn

5

Tốp ca nữ: Trên biển trời Đông Bắc

Đoàn TN Đông Hải

6

Đơn ca: Bài ca Hồ Chí Minh

Đoàn TN Tiên Lãng

7

Tam ca nam: Đất nước trọn niềm vui

Đoàn TN Điền Xá

8

Đơn ca: Tháng năm nhớ Người

Đoàn Trường THPT Hải Đông

9

Đơn ca: Bài ca thống nhất

Đoàn TN Phong Dụ

10

Múa: Việt Nam quê hương tôi

Đoàn TN Đông Ngũ

11

Đơn ca: Bài ca bên cánh võng

Đoàn TN Tiên Lãng

12

Đơn ca: Người mẹ của tôi

Đoàn Trường THPT Tiên Yên

13

Tốp ca nam: Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển

Liên quân CQCQ- Ngân hàng- Đảng, Đoàn thể huyện

          3. Nội dung chuẩn bị:

          - Các cơ sở Đoàn chủ động về phương tiện đi lại, kinh phí và nhạc khi tham gia Liên hoan.

          - Các cơ sở Đoàn huy động từ 10-15 đoàn viên, thanh niên đến cổ vũ chương trình.

* Lưu ý: Các đơn vị tham gia Liên hoan TCM chủ động luyện tập thêm bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” để hát tốp ca vào cuối chương trình Liên hoan.

- Tiết mục văn nghệ của Đoàn TN Phong Dụ, Liên quân CQCQ- Ngân hàng- Đảng, Đoàn thể huyện diễn vào 19h30’ ngày 27/5/2015 (thứ 4) tại Sân khấu lớn Nhà thiếu nhi huyện Tiên Yên trong chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

          Nhận được Thông báo này, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động luyện tập và tham gia liên hoan đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h);

- Lưu.     

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

                      PHÓ BÍ THƯ     

                                 

(Đã ký)

                                 

 

Hoàng Việt Tùng

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi