Ngày 28/1/2016 Tại Hội trường tầng 3 khu cơ quan Khối vận huyện Tiên Yên đã  diễn ra buổi lễ công bố Quyết định thành lập Khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - Xã hội. Được biết đây văn phòng Khối sẽ sử dụng 1 văn phòng để tiếp dân, nhận các công văn, là cơ quan giúp việc chung cho toàn bộ Khối cơ quan trực thuộc 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi