Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện đầu tư công quản trị tư đối với 2 cơ quan, đơn vị:

  1. Chợ Tiên Yên
  2. Trường Mầm non Hoa Hồng: 

Thông báo trường mầm non Hoa Hồng thị trấn Tiên Yên

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi